Gustav RUDBERG
1915–2001, Sweden

Also known as: GR

Name RUDBERG
Birth 1915, Sweden
Died 2001

Gustav Rudberg växte delvis upp på Hven där han även under sitt vuxna liv bodde och målade under sommarhalvåret. Han utbildades under 30-talet vid Konsthögskolorna i Köpenhamn hos Kraesten Iversen och i Stockholm hos Isac Grünewald. Under 40-talet levde och arbetade han periodvis i Spanien, fr.a. på Ibiza, Mallorca och i Altea. År 1949 bosatte han sig i Stockholm men var ofta på resande fot. Bl.a. deltog han 1980 i en vetenskaplig expedition med isbrytaren Ymer i polarhavet norr om Svalbard och Grönland och dokumenterade resan med dagboksmålningar. På äldre dagar försämrades hans syn och hans senare målningar och teckningar präglades mer av ögonblickets skärpa och starka färgkontraster än det tidigare ljusa respektive melankoliskt dova måleriet.

Skolor och Utbildningar:
Brandts teckningsskola, Glyptoteket, Köpenhamn 1934
Konstakademien, Köpenhamn 1935-37
Konstakademien, Stockholm 1938-43
Målarskola, Paris 1946
Målarskola, Rom 1949

Representerad:
Moderna Museet, Stockholm
Malmö Konstmuseum
Museet i Eskilstuna
Museet i Helsingborg
Museet i Hudiksvall
Museet i Landskrona
Museet i Solna
Museet i Södertälje
Museet i Västerås
Skissernas Museum, Lund
Stockholms stadsmuseum
Sveriges Riksdag
Ystad konstmuseum

Offentliga Utsmyckningar:
Skånekust Praktiska mellanskolan, Helsingborg 1952
Fotbollsspelare Vasaskolan, Örebro 1954

Source: http://www.gustavrudberg.se/