Johan KROUTHÉN

Johan KROUTHÉN
1858–1932, Sweden

Name Johan, Fredrik KROUTHÉN
Birth 1858, 2/11, Sweden
Died 1932, Sweden

Johan Krouthén developed in the 1880s, a light filled and finely tuned open-air paintings, including during periods of artists\' colony at Skagen. His later works consist mainly of flowering gardens in the sunshine. He studied, even as a 14-year-old, of the painter Svante Leonard Rydholm, where he learned the basics of both painting and photography. 1875 Academy of Fine Arts school principle in Stockholm, where he met both Edward Perseus, Oscar Bjorck and Anders Zorn. He left the Academy of Fine Arts together with Zorn who was warned for poor discipline of study. In 1881 he traveled to Paris, but will return soon to Sweden again and paints landscapes of southern Sweden. He also travels to the \"Skagen\" in Denmark to paint.

Source: Art Signature Dictionary

Johan Krouthén föddes i Linköping år 1858 och verkade där fram till 1909 då han tillsammans med sin familj flyttade till Stockholm. Även i fortsättningen höll han kontakt med sin hemstad och arbetade där periodvis. Vid ett av sina engagemang i staden avled han 1932 på samma plats som han fötts 74 år tidigare, Stora hotellet i Linköping. Han blev redan under sin livstid en av landets mest folkkära skildrare av det idylliska sommarlandskapet...

Johan Krouthén studerade, redan som 14-åring, hos målaren Svante Leonard Rydholm där han fick lära sig grunderna i både målning och fotografering. 1875 vid Konstakademiens principskola i Stockholm, där han lärde känna både Edvard Perséus, Oscar Björck och Anders Zorn. Han lämnade konstakademien samtidigt med Zorn som blev varnad för dålig studiediciplin. 1881 reser han till Paris men återvänder ganska snart till sverige igen och målar landskap från Skåne och Bohuslän.

Representerad:
Östergötlands Länsmuseum, Göteborgs museum, Norrköpings Museum, Norrköpings Stad.

Source: http://www.johan-krouthen.se/