Krukowskaja ZOIA
1903–1999, Russia/Sweden

Also known as: Kilbom

Name Krukowskaja ZOIA
Birth 1903, Russia
Died 1999

Zoia (Krukowskaja) Kilbom, Russo-Swedish artist. Zoia came by marriage to Karl Kilbom 1922 to Sweden. Her best-known motifs are flowers and cityscapes.
Zoia was born in Moscow but spent much time in Sweden and has particular carried out public works of such \"Svenska Dagbladet\" and Grand Hotels in Saltsjöbaden, Sweden.

Zoia (Krukowskaja) Kilbom, rysk-svensk konstnär. Zoia kom genom giftermål med Karl Kilbom 1922 till Sverige. Hennes mest kända motiv är blommor och stadsbilder. Hon utgav Mina ryska dagar (1938).
Zoia är född i Moskva men har tillbringat stor tid i Sverige och har bl.a. utfört offentliga utsmyckningar hos exempelvis Svenska Dagbladet och Grand Hotell i Saltsjöbaden.

Representerad:
Moderna Museet, i Västerås, H. M. K., Sthlms Stadsmuseum, Sthlms Konserthus, m.fl.