Olof HERMELIN
1827–1913, Sweden

Also known as: OH

Name Olof HERMELIN
Birth 1827, Sweden
Died 1913

Olof Hermelin studerade i Stockholm och Paris. Målade företrädesvis landskap, gärna vårmotiv, från mellersta Sverige.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm med ett par vårlandskap, i Göteborgs Konstmuseum med, Kustlandskap samt i Malmö Museum med Vårdag vid Mälaren. Allé i Strömsholm park, Fürstenbergs galleri.

Source: Art Signature Dictionary