Robert HÖGFELDT
1894–1986, Netherlands/Sweden

Also known as: RH

Name Gustaf, Robert, HÖGFELDT
Birth 1894, Netherlands
Died 1986

Robert Högfeldt biografi:

Robert Högfeldt studerade i Düsseldorf, Stockholm och Paris. Han är framför allt känd för sina sagoteckningar och akvareller med små troll, vanligen framställda i komiska situationer. Han målade även landskap i olja och akvarell. Han utgav även ett par album, En Högfeldt-bok, samt Familjeliv.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary