Wilhelm Von GEGERFELT
1844–1920, Sweden

Also known as: WG

Name Wilhelm Von GEGERFELT
Birth 1844, 9/11, Sweden
Died 1920, 2/4, Sweden

Wilhelm Von Gegerfelt studied at the Art Academy in Denmark and at the Art Academy in Stockholm. He undertook study tours to Germany and France. He lived in Paris for many years. He painted landscapes with motifs from Venice, Brittany, Swedish coastal landscapes and from Gotland in Sweden. His earlier works were influenced by French impressionism.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg and Malmö Art Museum Museum.

Source: Art Signature Dictionary

Wilhelm Von Gegerfelt fick sin första utbildning genom att som målarlärling i Köpenhamn följa undervisningen i vid danska Konstakademien. Senare studerade han vid Konstakademien i Stockholm. Han företog studieresor till bl.a. Tyskland och Frankrike. Han slog sig ner i Paris där han stannade under lång tid. Han besökte dock sverige och skandinavien flitigt under sommarhalvåret. Han målade landskap med motiv från Venedig, Bretagne, svenska kustlandskap och Gotland. Hans tidigare arbeten är påverkade av fransk impressionism. Under senare delen av livet blev färgen i hans måleri mer gråstämd.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och i Malmö Museum.

Source: Art Signature Dictionary