Willy GORDON
1918–2003, Latvia/Sweden

Also known as: GW

Name Wulf, Willy, GORDON
Birth 1918, Latvia
Died 2003, Sweden

Willy Gordon studerade vid Zadigs skulpturskola och Skånska målarskolan i Malmö, skulpturlinjen vid Konstakademien i Stockholm, samt för Ossip Zadkine i Paris. Han har modellerat porträttbyster, och smärre figurer. Många av hans verk är starkt präglade av personliga upplevelser under 2:a världskriget.

Offentlig utsmyckning:
Flykten med Toran vid synagogan i Stockholm, Evert Taube vid Riddarholmskajen, Wallenbergsmonumentet vid Lidingö centrum 1999 och Selma Lagerlöf i Farsta. Under 60-talet skapade han flertal skulpturer till torg i Stockholm och Malmö. Av de mer abstrakta konstverken står ett framför LKAB:s forna huvudkontor och ett i Karolinska Sjukhusets entré, På Dramaten sattes så sent som år 2006 upp ett porträtthuvud i brons av Erland Josephson, ursprungligen i terracotta och från 1976.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, samt muséer i Karlstad, Jerusalem och Haifa.